oświadczenie o ochronie prywatności

Kontakt w zakresie ochrony danych osobowych:
datenschutz@shoepassion.de

1. nazwę i adres administratora danych
Osobą odpowiedzialną w rozumieniu podstawowego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, innych przepisów o ochronie danych mających zastosowanie w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych osobowych jest komisarz ds. ochrony danych:

SHOEPASSION.com
Shoepassion GmbH
Ackerstr. 23-26
10115 Berlin

Telefon: 0049 (0)30 609837035
E-mail: service@shoepassion.com

Z naszym inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować listownie pod powyższym adresem, z dopiskiem "inspektor ochrony danych", lub na stronie datenschutz@shoepassion.de

Podstawowe informacje na temat przetwarzania danych i podstaw prawnych

1.1. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia Państwu charakter, zakres i cel przetwarzania danych osobowych w ramach naszego serwisu internetowego oraz związanych z nim stron internetowych, funkcji i treści (zwanych dalej łącznie "serwisem internetowym" lub "stroną internetową"). Deklaracja o ochronie danych osobowych ma zastosowanie niezależnie od domen, systemów, platform i urządzeń (np. stacjonarnych lub mobilnych), na których wykonywana jest usługa online.

1.2. Użyte terminy, takie jak "dane osobowe" lub "przetwarzanie", odnosimy do definicji zawartych w art. 4 podstawowego rozporządzenia o ochronie danych (DSGVO).

1.3. Dane osobowe użytkownika przetwarzane w ramach niniejszej oferty online obejmują dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska i adresy klientów), dane dotyczące umów (np. wykorzystywane usługi, nazwiska urzędników, informacje o płatnościach), dane dotyczące użytkowania (np. strony internetowe odwiedzane w ramach naszej oferty online, zainteresowanie naszymi produktami) oraz dane dotyczące treści (np. wpisy w formularzu kontaktowym).

1.4. Termin "użytkownik" obejmuje wszystkie kategorie podmiotów danych zaangażowanych w przetwarzanie danych. Należą do nich nasi partnerzy biznesowi, klienci, zainteresowane strony i inni odwiedzający naszą ofertę online. Użyte pojęcia, takie jak "użytkownik", należy rozumieć neutralnie pod względem płci.

1.5. Przetwarzamy dane osobowe użytkowników wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że dane użytkowników będą przetwarzane tylko wtedy, gdy będzie istniała zgoda prawna. Tzn. w szczególności, jeśli przetwarzanie danych jest konieczne do świadczenia naszych usług umownych (np. realizacja zamówień) i usług online lub jest wymagane przez prawo, zgoda użytkowników, jak również ze względu na nasze uzasadnione interesy (np. zainteresowanie analizą, optymalizacją i ekonomicznym funkcjonowaniem i bezpieczeństwem naszych usług online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f.). DSGVO, w szczególności do pomiaru zasięgu, tworzenia profili do celów reklamowych i marketingowych oraz gromadzenia danych dostępowych i korzystania z usług osób trzecich.

1.6. Zwracamy uwagę, że podstawa prawna wyrażenia zgody na art. 6 ust. 1 lit. a. i art. 7 DSGVO, podstawa prawna przetwarzania w celu realizacji naszych usług i wdrażania środków umownych art. 6 ust. 1 lit. b., podstawa prawna przetwarzania w celu realizacji naszych usług i wdrażania środków umownych art. 6 ust. 1 lit. b. i art. 7 DSGVO. DSGVO, podstawa prawna przetwarzania w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych Art. 6 ust. 1 lit. c. DSGVO oraz podstawę prawną przetwarzania danych w celu zabezpieczenia naszych uzasadnionych interesów art. 6 ust. 1 lit. f. DSGVO jest.

2. środki ostrożności

2.1. Podejmujemy organizacyjne, umowne i techniczne środki bezpieczeństwa zgodnie z aktualnym stanem techniki, aby zapewnić przestrzeganie przepisów prawa o ochronie danych osobowych i chronić przetwarzane przez nas dane przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych.

2.2. Środki bezpieczeństwa obejmują w szczególności szyfrowaną transmisję danych osobowych pomiędzy Państwa przeglądarką a naszym serwerem.

3. Ujawnienie danych stronom trzecim i dostawcom zewnętrznym

3.1. Dane będą przekazywane osobom trzecim wyłącznie w ramach wymogów prawnych. Dane użytkownika przekazujemy osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne dla celów umownych, np. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO lub na podstawie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. DSGVO w ekonomicznym i efektywnym funkcjonowaniu naszej firmy.

3.2. Jeżeli do świadczenia naszych usług korzystamy z usług podwykonawców, podejmujemy odpowiednie środki prawne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3.3. Jeżeli w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych wykorzystywane są treści, narzędzia lub inne środki pochodzące od innych dostawców (dalej zwanych wspólnie "dostawcami zewnętrznymi"), a ich siedziba znajduje się w kraju trzecim, należy przyjąć, że następuje przekazanie danych do państw siedziby dostawców zewnętrznych. Kraje trzecie to kraje, w których DSGVO nie jest prawem bezpośrednio stosowanym, tzn. zasadniczo kraje spoza UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane są przekazywane do krajów trzecich, jeżeli uzyskano odpowiedni poziom ochrony danych, zgodę użytkownika lub inną zgodę prawną.

4. świadczenie usług kontraktowych

4.1. Przetwarzamy dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska i adresy oraz dane kontaktowe użytkowników), dane dotyczące umów (np. wykorzystywane usługi, nazwiska osób kontaktowych, dane dotyczące płatności) w celu realizacji naszych zobowiązań umownych i usług zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b). DSGVO.

4.2. Użytkownicy mogą opcjonalnie założyć konto użytkownika poprzez przeglądanie swoich zamówień w szczególności. W ramach rejestracji wymagane obowiązkowe informacje będą przekazywane użytkownikom. Konta użytkowników nie są publiczne i nie mogą być indeksowane przez wyszukiwarki. W przypadku zamknięcia konta użytkownika dane użytkownika zostaną usunięte w odniesieniu do konta użytkownika, z zastrzeżeniem zachowania ich ze względów handlowych lub podatkowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO. Obowiązkiem użytkowników jest zabezpieczenie ich danych przed zakończeniem umowy w przypadku jej rozwiązania. Jesteśmy uprawnieni do nieodwracalnego usunięcia wszystkich danych użytkownika zapisanych w czasie trwania umowy.

4.3. W ramach rejestracji i ponownej rejestracji oraz korzystania z naszych usług online zapisywany jest adres IP oraz czas każdej akcji użytkownika. Przechowywanie opiera się na naszych uzasadnionych interesach, jak również na ochronie użytkownika przed nadużyciami i innym nieuprawnionym użyciem. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że jest to konieczne do dochodzenia naszych roszczeń lub istnieje obowiązek prawny zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO.

4.4. Przetwarzamy dane użytkowe (np. strony internetowe odwiedzane na naszej stronie internetowej, zainteresowanie naszymi produktami) oraz dane dotyczące treści (np. wpisy w formularzu kontaktowym lub profilu użytkownika) do celów reklamowych w profilu użytkownika w celu wyświetlenia użytkownika, np. informacje o produkcie w oparciu o wcześniej wykorzystywane przez niego usługi.

5. Skontaktuj się z nami

5.1. Podczas kontaktowania się z nami (poprzez formularz kontaktowy lub e-mail), dane użytkownika zostaną przetworzone w celu przetworzenia zapytania kontaktowego i jego przetworzenia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO.

5.2. Dane użytkownika mogą być przechowywane w naszym systemie zarządzania relacjami z klientami ("system CRM") lub w porównywalnej organizacji zapytań.

5.3. Korzystamy z systemu CRM "Greyhound" firmy digital guru GmbH & Co. KG na podstawie naszych uzasadnionych interesów (sprawne i szybkie przetwarzanie zapytań użytkowników).

https://greyhound-software.com/datenschutz

6. Gromadzenie danych dostępowych i plików dziennika

6.1. Na podstawie naszych uzasadnionych interesów w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) zbieramy DSGVO Dane o każdym dostępie do serwera, na którym znajduje się ta usługa (tzw. pliki dziennika serwera). Dane dostępowe obejmują nazwę odwiedzanej strony internetowej, plik, datę i godzinę dostępu, ilość przesłanych danych, powiadomienie o udanym dostępie, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny użytkownika, adres URL odsyłacza (poprzednio odwiedzana strona), adres IP i wnioskującego dostawcę.

6.2. Informacje zawarte w pliku dziennika są przechowywane przez maksymalnie siedem dni ze względów bezpieczeństwa (np. w celu wyjaśnienia nadużyć lub oszustw), a następnie usuwane. Dane, których dalsze przechowywanie jest niezbędne do celów dowodowych, są wyłączone z usunięcia do czasu ostatecznego wyjaśnienia danego incydentu.

7. Ciasteczka i pomiary zakresu

7.1 Oprócz powyższych danych, pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika podczas korzystania z naszej strony internetowej. Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku twardym przypisanym do używanej przeglądarki i przez które pewne informacje są przesyłane do lokalizacji ustawiającej plik cookie. Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani przesyłać wirusów do komputera użytkownika. Służą one do tego, aby oferta internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika i efektywna.


7.2 Niniejsza strona internetowa wykorzystuje następujące rodzaje plików cookie, których zakres i funkcjonalność zostały wyjaśnione poniżej:

– Ciasteczka przejściowe (więcej a.)

– Trwałe pliki cookie (patrz b.).

a. Przejściowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Dotyczy to w szczególności plików cookie sesji. Przechowują one tzw. identyfikator sesji, który może być używany do przypisywania różnych żądań z Twojej przeglądarki do sesji współdzielonej. Pozwala to na rozpoznanie komputera po powrocie na naszą stronę internetową. Pliki cookie sesji są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.

b. Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po upływie określonego czasu, który może się różnić w zależności od pliku cookie. Pliki cookie można w każdej chwili usunąć w ustawieniach zabezpieczeń przeglądarki. Używamy "plików cookie sesji", które są przechowywane tylko na czas trwania bieżącej wizyty w naszej obecności online (np. w celu umożliwienia przechowywania statusu logowania lub funkcji koszyka zakupów i tym samym korzystania z naszej oferty online w ogóle). Losowo wygenerowany unikalny numer identyfikacyjny, tzw. identyfikator sesji, jest przechowywany w pliku cookie sesji. Ponadto plik cookie zawiera informacje o jego pochodzeniu i okresie przechowywania. Te pliki cookie nie mogą przechowywać żadnych innych danych. Pliki cookie sesji są usuwane, gdy użytkownik zakończy korzystanie z naszej usługi online i wyloguje się lub zamknie przeglądarkę.

c. Możesz skonfigurować ustawienia swojej przeglądarki zgodnie ze swoimi życzeniami i np.
B. odmówić przyjęcia plików cookie osób trzecich lub wszystkich plików cookie. Tak zwane "ciasteczka od osób trzecich" to ciasteczka, które są ustawiane przez osoby trzecie, a więc nie przez samą stronę internetową, na której aktualnie się znajdujesz. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że dezaktywacja plików cookie może uniemożliwić korzystanie z wszystkich funkcji tej strony internetowej.

7.3 Jeśli użytkownicy nie życzą sobie, aby pliki cookie były przechowywane na ich komputerze, są proszeni o wyłączenie odpowiedniej opcji w ustawieniach systemowych ich przeglądarki. Zapisane pliki cookie można usunąć w ustawieniach systemowych przeglądarki. Użytkownik może sprzeciwić się używaniu plików cookie, które są wykorzystywane do pomiaru zasięgu i celów reklamowych, poprzez dezaktywację strony Network Advertising Initiative (https://optout.networkadvertising.org/) oraz dodatkowo strony internetowej USA (https://www.aboutads.info/choices) lub strony internetowej Europy (https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

7.4 Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy narzędzie do zarządzania zgodą "consentmanager" (www.consentmanager.net) firmy Jaohawi AB (Håltgelvågen 1b, 72348 Västerås, Szwecja, info@consentmanager.net), aby uzyskać zgodę na przetwarzanie danych lub korzystanie z plików cookie lub podobnych funkcji. Za pomocą "consentmanagera" mają Państwo możliwość wyrażenia lub odmowy wyrażenia zgody na określone funkcjonalności naszej strony internetowej, np. w celu zintegrowania elementów zewnętrznych, zintegrowania treści streamingowych, analizy statystycznej, pomiaru zasięgu i spersonalizowanej reklamy. Za pomocą "consentmanagera" mogą Państwo wyrazić lub odmówić zgody na wszystkie funkcje lub wyrazić zgodę na indywidualne cele lub poszczególne funkcje. Wprowadzone ustawienia mogą być później zmienione przez użytkownika. Celem integracji "consentmanagera" jest umożliwienie użytkownikom naszej strony internetowej decydowania o powyższych sprawach oraz zaoferowanie możliwości zmiany już dokonanych ustawień w trakcie dalszego użytkowania naszej strony. W trakcie korzystania z "consentmanagera" przetwarzane są dane osobowe, jak również informacje o używanych urządzeniach końcowych, takie jak adres IP. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c) w związku z Art. 6 ust. 3 pkt 1 lit. a) w związku z Art. 7 ust. 1 DSGVO i alternatywnie lit. f). Przetwarzając dane pomagamy naszym klientom (według DSGVO jest to osoba odpowiedzialna) w wypełnianiu ich zobowiązań prawnych (np. obowiązek dostarczenia dowodu). Nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu polega na przechowywaniu ustawień i preferencji użytkownika w odniesieniu do korzystania z plików cookie i innych funkcji. "Consentmanager" przechowuje dane tak długo, jak długo aktywne są ustawienia użytkownika. Po dwóch latach od wprowadzenia ustawień użytkownika, zostaniesz ponownie poproszony o wyrażenie zgody. Ustawienia użytkownika są następnie ponownie zapisywane na ten okres. Możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie w całości lub w części ze skutkiem na przyszłość, zmieniając swoje ustawienia here. Przegląd ciasteczek używanych na naszych stronach utaj.

.

8. Korzystanie z naszego sklepu internetowego

8.1 Jeśli chcą Państwo złożyć zamówienie w naszym sklepie internetowym, do zawarcia umowy konieczne jest wprowadzenie danych osobowych, które są nam potrzebne do realizacji zamówienia. Informacje obowiązkowe wymagane do realizacji kontraktów są zaznaczone oddzielnie, dalsze informacje są dobrowolne. Podane przez Państwa dane przetwarzamy w celu realizacji Państwa zamówienia. W tym celu możemy przekazać Państwa dane dotyczące płatności do naszego banku domowego. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) DSGVO. Możesz dobrowolnie założyć konto klienta, dzięki któremu będziemy mogli przechowywać Twoje dane do przyszłych zakupów. Po utworzeniu konta w zakładce "Moje konto" dane, które podajesz, zostaną zapisane w sposób odwołalny. Zawsze można usunąć wszystkie inne dane, w tym konto użytkownika, w strefie klienta.

8.2 Zgodnie z prawem handlowym i podatkowym jesteśmy zobowiązani do przechowywania Państwa danych dotyczących adresu, płatności i zamówienia przez okres dziesięciu lat. Jednak po upływie dwóch lat ograniczymy przetwarzanie danych, d. h. Państwa dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu wypełnienia zobowiązań prawnych.

8.3 Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi osób trzecich do Twoich danych osobowych, w szczególności danych finansowych, proces składania zamówień jest szyfrowany przy użyciu technologii TLS.

Zasady ochrony danych dotyczące korzystania z usług zewnętrznych dostawców usług płatniczych

(1) Oferujemy kilka metod płatności za korzystanie ze sklepu internetowego i korzystamy z usług różnych dostawców usług płatniczych. W zależności od wybranej metody płatności, różne dane są przekazywane do odpowiedniego dostawcy usług płatniczych. Podstawą prawną przekazania jest art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze lit. a DSGVO. Poniżej znajduje się lista naszych dostawców usług płatniczych.

a. PayPal (Paypal i zakup na konto)

Jeśli wybierzesz metodę płatności PayPal, Twoje dane osobowe zostaną przesłane do PayPal. Warunkiem korzystania z PayPal jest otwarcie konta PayPal. Kiedy używasz lub otwierasz konto PayPal, Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail muszą być przesłane do PayPal. Podstawą prawną przekazywania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO (zgoda) i art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO (przetwarzanie w celu wykonania umowy).

Operatorem usługi płatniczej PayPal jest :

PayPal (Europe) S.a r.l. et Cie, S.C.A.
22-24 Boulevard RoyalL-2449
Luxembourg
E-Mail: impressum@paypal.com

Korzystając z opcji płatności PayPal, wyrażasz zgodę na przekazanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail do PayPal. Które dalsze dane są zbierane przez PayPal, wynika z odpowiedniej polityki prywatności PayPal. Znajduje się ona na stronie internetowej: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

b. Klarna (natychmiastowy przelew bankowy)

Jeśli wybierzesz metodę płatności Klarna, Twoje dane osobowe zostaną przekazane operatorowi Klarna. Podstawą prawną przekazywania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO (zgoda) i art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO (przetwarzanie w celu wykonania umowy).

Operatorem usługi płatniczej Klarna (Sofortüberweisung) jest:

Klarna Bank AB (publ)
Sveavägen 46111
34 Sztokholm-Szwecja

Telefon: 0046 8-120 120 00
Fax: 0046 8-120 120 99
Contact: info@klarna.de

Klarna zbiera następujące dane:

nazwisko, data urodzenia, tytuł, adres rozliczeniowy i adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu komórkowego

Informacje o zamówionych produktach

Informacje o przychodach, zobowiązaniach kredytowych i notach płatniczych

Informacje dotyczące lokalizacji

Adres IP

Szczegółowe informacje na temat przepisów o ochronie danych osobowych Klarna Bank AB (publ) można znaleźć na stronie https://www.klarna.com/de/datenschutz/

c. Heidelpay (płatności kartą kredytową)

Jeśli zdecydujesz się zapłacić kartą kredytową, Twoje dane osobowe zostaną przekazane operatorowi Heidelpay. Podstawą prawną przekazywania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO (zgoda) i art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO (przetwarzanie w celu wykonania umowy). Jako centrum autoryzacyjne, Heidelpay zajmuje się transferem płatności pomiędzy firmą obsługującą kartę kredytową, bankiem i nami.

Operatorem kart kredytowych do obsługi płatności (Aquirer) jest:

heidelpay S.A.
Société anonym1
, Place du Marché
L-6755 Grevenmacher
E-Mail:
info@heidelpay.luPhone

+352 266 227-1
Fax +352 266 227-920

Heidelpay zbiera następujące dane:

a. numer karty kredytowej

b. Okres ważności karty

c. numer weryfikacji karty

d. kwota płatności

e. identyfikator działalności

f. Identyfikator koszyka

g. numer produktu

h. nazwa produktu

i. Liczba produktów

Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności Heidelpay można znaleźć na stronie https://www.heidelpay.lu/de/heidelpay-sa/datenschutzerklaerung/

d. Ocena kredytowa dla procedur polecenia zapłaty

CreditPass GmbH Mehlbeerenstr. 2 82024 Taufkirchen przekazuje nam dane adresowe i dane dotyczące zdolności kredytowej zapisane w bazie danych Państwa osoby, włącznie z wartościami punktacji ustalonymi na podstawie procedur matematyczno-statystycznych, w celu sprawdzenia zdolności kredytowej/zdolności kredytowej w metodzie płatności "polecenia zapłaty". Przy obliczaniu wartości punktacji wykorzystywane są również między innymi dane adresowe. Nasz uzasadniony interes jest zdefiniowany w bezpieczeństwie naszych roszczeń, w ramach procedury polecenia zapłaty, poprzez informacje o zachowaniu płatności do konkretnej osoby składającej wniosek. W celu uzyskania dalszych informacji lub informacji na temat procedury wystawiania kart kredytowych, prosimy skorzystać z poniższego linku:

https://creditpass.de/service/datenschutz/

9. Analiza sieci Web (Google Analytics & Webtrekk)

9.1. Na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania analizą, optymalizacją i ekonomicznym funkcjonowaniem naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. niemieckiego kodeksu cywilnego) działamy zgodnie z następującymi zasadami DSGVO) Google Analytics, usługa analizy internetowej Google Inc. ("Google") oraz Webtrekk, usługi analizy internetowej świadczonej przez Webtrekk GmbH. Google & Webtrekk używa plików cookie. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania przez użytkowników z treści online są zazwyczaj przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i Webtrekk w Niemczech i tam przechowywane.

9.2. Google jest certyfikowany zgodnie z Umową o ochronie prywatności i tym samym oferuje gwarancję zgodności z europejskimi przepisami dotyczącymi prywatności (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

9.3. Google & Webtrekk wykorzysta te informacje w naszym imieniu w celu oceny korzystania z naszych usług online przez użytkowników, sporządzania raportów dotyczących działalności w ramach tej usługi online oraz świadczenia nam innych usług związanych z korzystaniem z tej usługi online i Internetu. Pseudonimowe profile użytkowników mogą być tworzone na podstawie przetwarzanych danych.

9.4. Korzystamy z Google Analytics w celu wyświetlania reklam zamieszczanych przez Google i jej partnerów w ramach naszych usług reklamowych wyłącznie użytkownikom, którzy wykazali zainteresowanie naszymi usługami online lub którzy posiadają określone cechy charakterystyczne (np. zainteresowanie określonymi tematami lub produktami określonymi na podstawie odwiedzanych stron internetowych), które przekazujemy do Google (tzw. "remarketing" lub "Google Analytics Audiences"). Z pomocą publiczności remarketingowej chcemy również zapewnić, że nasze reklamy są zgodne z potencjalnym zainteresowaniem użytkowników i nie wydają się irytujące.

9.5. Używamy tylko Google Analytics z włączoną anonimizacją IP. Oznacza to, że adres IP użytkownika jest skracany przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany.

9.6. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę użytkownika nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, może również zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, może odmówić zbierania przez Google informacji dotyczących cookies i przetwarzania tych informacji przez Google wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, a także może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce oraz pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

9.7. Więcej informacji na temat wykorzystania danych przez Google oraz opcji ustawień i sprzeciwu można znaleźć na następujących stronach internetowych Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners ("Wykorzystanie danych przez Google podczas korzystania ze stron internetowych lub aplikacji naszych partnerów"), https://www.google.com/policies/technologies/ads ("Wykorzystanie danych do celów reklamowych"), https://www.google.de/settings/ads ("Zarządzanie informacjami, które Google wykorzystuje do wyświetlania reklam").

10. Usługi Google Re/Marketingowe

10.1. Na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania analizą, optymalizacją i ekonomicznym funkcjonowaniem naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. niemieckiego kodeksu cywilnego) korzystamy z informacji udostępnionych na tej stronie internetowej. DSGVO) usługi marketingowe i remarketingowe ("Google Marketing Services") firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

10.2. Google jest certyfikowany zgodnie z Umową o ochronie prywatności i tym samym oferuje gwarancję zgodności z europejskimi przepisami dotyczącymi prywatności (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

10.3. Usługi marketingowe Google pozwalają nam wyświetlać reklamy dla i na naszej stronie internetowej w bardziej ukierunkowany sposób, aby wyświetlać użytkownikom tylko reklamy potencjalnie odpowiadające ich zainteresowaniom. Jeśli, na przykład, użytkownik wyświetla reklamy produktów, którymi jest zainteresowany na innych stronach internetowych, jest to określane jako "remarketing". W tym celu, gdy użytkownik odwiedza nasze i inne strony internetowe, na których aktywne są usługi marketingowe Google, Google bezpośrednio wykonuje kod z Google i włącza do strony internetowej tzw. znaczniki (re)marketingowe (niewidoczna grafika lub kod, znany również jako "web beacons"). Z ich pomocą na urządzeniu użytkownika zapisywany jest indywidualny plik cookie, czyli mały plik (porównywalne technologie mogą być również stosowane zamiast plików cookie). Pliki cookie mogą być ustawiane przez różne domeny, w tym google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com lub googleadservices.com. W tym pliku znajduje się informacja, które strony internetowe użytkownik odwiedza, które treści są dla niego interesujące i które oferty kliknął, ponadto informacje techniczne dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, stron odsyłających, czasu odwiedzin oraz dalsze informacje na temat korzystania z oferty online. Rejestrowany jest również adres IP użytkownika, przy czym w ramach Google Analytics informujemy, że adres IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostaje skrócony i tylko w wyjątkowych przypadkach jest całkowicie przesyłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Adres IP nie jest łączony z danymi użytkownika w ramach innych ofert Google. Google może również połączyć powyższe informacje z informacjami pochodzącymi z innych źródeł. Jeśli użytkownik odwiedzi następnie inne strony internetowe, reklamy dostosowane do zainteresowań użytkownika mogą być wyświetlane.

10.4. Dane użytkownika są przetwarzane pseudonimowo w ramach usług marketingowych Google. Tzn. Google nie przechowuje i nie przetwarza nazwiska lub adresu e-mail użytkownika, lecz przetwarza odpowiednie dane cookie związane z pseudonimowymi profilami użytkownika. Oznacza to, że z punktu widzenia Google, reklamy nie są administrowane i wyświetlane dla specjalnie zidentyfikowanej osoby, ale dla posiadacza plików cookie, niezależnie od tego, kim jest ten posiadacz plików cookie. Nie dotyczy to sytuacji, gdy użytkownik wyraźnie zezwolił Google na przetwarzanie danych bez podania pseudonimu. Informacje zbierane przez Google Marketing Services o użytkownikach są przekazywane do Google i przechowywane na serwerach Google w Stanach Zjednoczonych.

10.5. Jedną z usług marketingowych Google, z których korzystamy, jest program reklamowy online "Google AdWords". W przypadku Google AdWords, każdy klient AdWords otrzymuje inny "plik cookie konwersji". Cookies nie mogą być śledzone za pośrednictwem stron internetowych klientów AdWords. Informacje zbierane za pośrednictwem pliku cookie są wykorzystywane do generowania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci AdWords widzą całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli na reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Jednakże, nie otrzymasz żadnych informacji, które pozwolą Ci zidentyfikować użytkowników.

10.6. Możemy również użyć "Google Tag Manager" do integracji i zarządzania usługami analitycznymi i marketingowymi Google na naszej stronie internetowej.

10.7. Więcej informacji na temat wykorzystywania przez Google danych do celów marketingowych można znaleźć na stronie przeglądowej: https://www.google.com/policies/technologies/ads, politykę prywatności Google można znaleźć na stronie https://www.google.com/policies/privacy

10.8. Jeśli użytkownik chce zrezygnować z reklamy opartej na zainteresowaniach za pośrednictwem Google Marketing Services, może skorzystać z opcji rezygnacji i ustawień udostępnionych przez Google: http://www.google.com/ads/preferences.

11. Facebook Social Plugins

11.1. Na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania analizą, optymalizacją i ekonomicznym funkcjonowaniem naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. niemieckiego kodeksu cywilnego) korzystamy z informacji udostępnionych na tej stronie internetowej. DSGVO) Social Plugins ("Plugins") portalu społecznościowego facebook.com, który jest obsługiwany przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia ("Facebook"). Wtyczki mogą wyświetlać elementy interakcji lub treści (np. filmy wideo, grafika lub teksty) i są rozpoznawalne przez jedno z logo Facebooka (białe "f" na niebieskiej płytce, terminy "jak", "jak" lub "kciuki w górę") lub są oznaczone dodatkiem "Facebook Social Plugin". Listę i wygląd wtyczek społecznościowych Facebooka można zobaczyć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

11.2. Facebook jest certyfikowany zgodnie z Umową o ochronie prywatności i tym samym oferuje gwarancję zgodności z europejskim prawem ochrony danych osobowych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

11.3. Gdy użytkownik wywołuje funkcję tej usługi online, która zawiera taką wtyczkę, jego urządzenie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki jest przesyłana bezpośrednio z Facebooka do urządzenia użytkownika i włączana przez użytkownika do oferty online. Profile użytkowników mogą być tworzone na podstawie przetwarzanych danych. W związku z tym nie mamy wpływu na zakres danych, które Facebook gromadzi za pomocą tej wtyczki i dlatego informujemy użytkownika zgodnie z naszym stanem wiedzy.

11.4. Poprzez integrację wtyczek Facebook otrzymuje informację, że użytkownik wywołał odpowiednią stronę oferty online. Jeśli użytkownik jest zalogowany na Facebooku, Facebook może przypisać wizytę do swojego konta na Facebooku. Gdy użytkownik wchodzi w interakcję z wtyczkami, np. klikając przycisk "Lubię to" lub dodając komentarz, odpowiednie informacje są przekazywane bezpośrednio z urządzenia do Facebooka i tam zapisywane. Jeśli użytkownik nie jest członkiem Facebooka, Facebook może znać i przechowywać swój adres IP. Według Facebooka w Niemczech zapisywany jest tylko anonimowy adres IP.

11.5. Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Facebook, jak również związane z tym prawa i możliwości ustawień w celu ochrony prywatności użytkowników można znaleźć w informacjach na temat ochrony danych na Facebooku: https://www.facebook.com/about/privacy/.

11.6. Jeśli użytkownik jest członkiem Facebooka i nie chce, aby Facebook zbierał informacje o nim za pośrednictwem tego serwisu internetowego i łączył je ze swoimi danymi członka Facebooka, musi wylogować się z Facebooka i usunąć pliki cookie przed skorzystaniem z naszego serwisu internetowego. Dalsze ustawienia i zastrzeżenia dotyczące wykorzystania danych do celów reklamowych są możliwe w ramach ustawień profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/settings?tab=ads lub na stronie amerykańskiej https://www.aboutads.info/choices/ lub na stronie UE https://www.youronlinechoices.com/. Ustawienia są niezależne od platformy, tzn. są przyjmowane dla wszystkich urządzeń, takich jak komputery stacjonarne lub urządzenia przenośne.

12. Usługi marketingowe na Facebooku i Facebooku

12.1. Ze względu na nasze uzasadnione zainteresowanie analizą, optymalizacją i ekonomicznym działaniem naszego serwisu internetowego, w ramach naszego serwisu internetowego jest wykorzystywany tzw. "piksel z Facebooka" sieci społecznościowej Facebook, którą zarządza Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, lub jeśli jesteś rezydentem UE, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia ("Facebook").

12.2. Facebook jest certyfikowany zgodnie z Umową o ochronie prywatności i tym samym oferuje gwarancję zgodności z europejskim prawem ochrony danych osobowych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

12.3. Z pomocą piksela Facebooka, Facebook jest z jednej strony w stanie określić odwiedzających naszą ofertę online jako grupę docelową dla prezentacji reklam (tzw. "reklamy na Facebooku"). W związku z tym wykorzystujemy piksel Facebooka do wyświetlania reklam Facebooka umieszczanych przez nas tylko użytkownikom Facebooka, którzy wykazali zainteresowanie naszą ofertą online lub mają pewne cechy charakterystyczne (np. zainteresowanie pewnymi tematami lub produktami, które są określane na podstawie odwiedzanych stron internetowych). Za pomocą pikseli na Facebooku chcemy również zadbać o to, aby nasze reklamy na Facebooku odpowiadały potencjalnym zainteresowaniom użytkowników i nie wydawały się irytujące. Pixel na Facebooku umożliwia nam również śledzenie skuteczności reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych, pokazując, czy użytkownicy zostali przekierowani na naszą stronę internetową po kliknięciu w reklamę na Facebooku (zwaną "konwersją").

12.4. Pixel na Facebooku jest bezpośrednio zintegrowany przez Facebook, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową i możesz zapisać na swoim urządzeniu tzw. plik cookie, czyli mały plik. Jeśli następnie zalogujesz się na Facebooku lub odwiedzisz Facebook po zalogowaniu, wizyta w naszym serwisie internetowym zostanie odnotowana w Twoim profilu. Zebrane o Tobie dane są dla nas anonimowe i nie dają nam żadnych informacji o tożsamości użytkownika. Dane te są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebook, dzięki czemu możliwe jest połączenie z odpowiednim profilem użytkownika i mogą być wykorzystywane przez Facebook, jak również do własnych badań rynkowych i celów reklamowych. Jeśli przekazujemy dane do Facebooka w celach porównawczych, dane te są szyfrowane lokalnie w przeglądarce i przesyłane do Facebooka tylko za pośrednictwem bezpiecznego połączenia https. Odbywa się to wyłącznie w celu porównania go z danymi zaszyfrowanymi przez Facebook.

12.5. Facebook przetwarza dane zgodnie z Polityką wykorzystania danych Facebooka. W związku z tym, ogólne informacje na temat prezentacji reklam na Facebooku w Polityce wykorzystania danych na Facebooku: https://www.facebook.com/policy.php. Specjalne informacje i szczegóły na temat piksela na Facebooku i jego działania można znaleźć w sekcji pomocy Facebooka: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616. Zawarliśmy również umowę o współpracy z Facebookiem, która reguluje podstawowe kwestie związane z ochroną danych. https://de-de.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

12.6. Możesz zrezygnować z gromadzenia pikseli na Facebooku i wykorzystania swoich informacji do wyświetlania reklam na Facebooku. Aby ustawić, jakie typy reklam widzisz na Facebooku, możesz przejść na stronę utworzoną przez Facebook i postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi ustawień dla reklam opartych na użytkowniku: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Ustawienia są niezależne od platformy, tzn. są przyjmowane dla wszystkich urządzeń, takich jak komputery stacjonarne lub urządzenia przenośne.

12.7. Aby zapobiec zbieraniu Państwa danych za pomocą piksela na Facebooku na naszej stronie internetowej, proszę kliknąć na poniższy link: Uwaga: Jeśli klikniesz na link, plik cookie opt-out zostanie zapisany na Twoim urządzeniu. Jeśli usuniesz pliki cookie w tej przeglądarce, musisz ponownie kliknąć link. Ponadto klauzula opt-out obowiązuje tylko w używanej przez Państwa przeglądarce i tylko w naszej domenie internetowej, w której link został kliknięty.

12.8. Można również zrezygnować z używania plików cookie do pomiaru zasięgu i celów reklamowych za pośrednictwem strony Network Advertising Initiative's opt-out (https://optout.networkadvertising.org/) oraz strony internetowej USA (https://www.aboutads.info/choices) lub strony europejskiej (https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

13. Obecność online w mediach społecznościowych

14.1 Prowadzimy obecność online w sieciach i platformach społecznościowych w celu komunikowania się z klientami, zainteresowanymi stronami i użytkownikami tam działającymi oraz informowania ich o naszych usługach. Przy wywoływaniu poszczególnych sieci i platform obowiązują warunki i wytyczne dotyczące przetwarzania danych obowiązujące u ich operatorów.

14.2 O ile nie określono inaczej w naszej Polityce Prywatności, będziemy przetwarzać dane użytkowników, którzy komunikują się z nami w ramach sieci i platform społecznościowych, np. posty na naszych stronach internetowych lub wysyłanie nam wiadomości.

14.3 Obecnie korzystamy z następujących wtyczek do mediów społecznościowych: Facebook, Instagram, Twitter, Youtube. Używamy tzw. rozwiązania typu "dwa kliknięcia". Oznacza to, że gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, żadne dane osobowe nie są początkowo przekazywane dostawcom wtyczek. Dostawcę wtyczki można rozpoznać po znaku umieszczonym na pudełku nad jego początkową literą lub logo. Oferujemy Państwu możliwość bezpośredniej komunikacji z dostawcą wtyczki za pomocą przycisku. Tylko wtedy, gdy klikniesz na zaznaczone pole i w ten sposób je aktywujesz, dostawca wtyczek otrzyma informacje, które wywołałeś na odpowiedniej stronie internetowej naszego serwisu internetowego. Ponadto przekazywane będą dane, o których mowa w § 3 niniejszej deklaracji. W przypadku Facebooka, Youtube i Twittera adres IP jest anonimowy natychmiast po zebraniu danych, zgodnie z informacjami przekazanymi przez odpowiednich dostawców w Niemczech. Poprzez aktywację wtyczki dane osobowe użytkownika są przekazywane do odpowiedniego dostawcy wtyczek i tam zapisywane (w przypadku amerykańskich dostawców w USA). Ponieważ dostawca wtyczek zbiera dane przede wszystkim za pośrednictwem plików cookie, zalecamy usunięcie wszystkich plików cookie za pośrednictwem ustawień bezpieczeństwa przeglądarki przed kliknięciem na szare pole wyboru.

14.4 Nie mamy wpływu na gromadzone dane i operacje przetwarzania danych, nie znamy też pełnego zakresu gromadzenia danych, celów ich przetwarzania, okresów przechowywania. Również w celu usunięcia zebranych danych przez dostawcę wtyczek nie są nam dostępne żadne informacje.

14.5 Dostawca wtyczek przechowuje zebrane dane o użytkownikach jako profile użytkowników i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku i/lub projektowania swojej strony internetowej w oparciu o potrzeby. Taka ocena jest przeprowadzana w szczególności (również dla użytkowników, którzy nie są zalogowani) w celu wyświetlania reklam zorientowanych na popyt i informowania innych użytkowników sieci społecznościowych o Państwa działaniach na naszej stronie internetowej. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się utworzeniu tych profili użytkownika, przy czym w celu skorzystania z tego prawa należy skontaktować się z odpowiednim dostawcą wtyczek. Dzięki wtyczkom oferujemy Państwu możliwość interakcji z sieciami społecznościowymi i innymi użytkownikami, dzięki czemu możemy ulepszyć naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Państwa jako użytkownika. Podstawą prawną stosowania wtyczek jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO.

14.6 Przesyłanie danych odbywa się niezależnie od tego, czy posiadasz konto u dostawcy wtyczek i jesteś tam zalogowany. Jeśli jesteś zalogowany u dostawcy wtyczek, zebrane przez nas dane zostaną bezpośrednio przypisane do Twojego istniejącego konta u dostawcy wtyczek. Jeśli naciśniesz aktywowany przycisk i połączysz stronę z B., dostawca wtyczki zapisze te informacje również na Twoim koncie użytkownika i przekaże je publicznie Twoim kontaktom. Zalecamy regularne wylogowywanie się po korzystaniu z sieci społecznościowej, szczególnie przed aktywacją przycisku, ponieważ pozwala to uniknąć przyporządkowania do profilu przez dostawcę wtyczek.

14.7 Dalsze informacje na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez dostawcę wtyczek można znaleźć w następujących oświadczeniach o ochronie danych tych dostawców. Znajdą tam Państwo również dalsze informacje na temat przysługujących Państwu praw w tym zakresie oraz możliwości ustawienia ochrony prywatności.

14.8 Adresy odpowiednich dostawców wtyczek i adresy URL z ich informacjami dotyczącymi ochrony danych:

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; www.facebook.com/policy.php; weitere Informationen zur Datenerhebung: www.facebook.com/help/186325668085084, www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications sowie www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; twitter.com/privacy. Twitter zgłosił się do osłony prywatności UE-USA, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

"YouTube" by Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Polityka prywatności: policies.google.com/privacy, Opt-Out: adssettings.google.com.

W ramach naszej oferty online, funkcje usługi Instagram są zintegrowane. Funkcje te zapewnia Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Jeśli jesteś zalogowany do swojego konta Instagram możesz połączyć zawartość naszych stron z Twoim profilem Instagram klikając przycisk Instagram. Pozwala to Instagram przypisać wizytę na naszych stronach do Twojego konta użytkownika. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że jako dostawca tych stron, nie posiadamy żadnej wiedzy na temat treści przesyłanych danych lub ich wykorzystania przez Instagram Privacy Policy: help.instagram.com/155833707900388.

14. Biuletyn informacyjny

14.1. Poniższe informacje informują Państwa o treści naszego biuletynu informacyjnego, jak również o procedurach rejestracji, wysyłki i oceny statystycznej oraz o przysługujących Państwu prawach sprzeciwu. Zapisując się do naszego newslettera, zgadzasz się na otrzymanie i opisane procedury.

14.2. Treść biuletynu: Wysyłamy biuletyny, e-maile i inne elektroniczne powiadomienia zawierające informacje reklamowe (zwane dalej "biuletynem") tylko za zgodą odbiorcy lub za zgodą prawną. O ile treść biuletynu informacyjnego jest szczegółowo opisana w ramach rejestracji, ma ona decydujące znaczenie dla zgody użytkownika. Ponadto, nasze biuletyny zawierają informacje o naszych produktach, ofertach, promocjach i naszej firmie.

14.3. Double-Opt-In i logowanie: Rejestracja do naszego newslettera odbywa się w tzw. procedurze Double-Opt-In. Oznacza to, że po rejestracji otrzymasz e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji. To potwierdzenie jest konieczne, aby nikt nie mógł zarejestrować się za pomocą zewnętrznych adresów e-mail. Rejestracje do newslettera są rejestrowane, aby móc udowodnić proces rejestracji zgodnie z wymogami prawnymi. Obejmuje to zapisywanie czasu logowania i potwierdzania oraz adresu IP. Podobnie rejestrowane są zmiany danych przechowywanych u dostawcy usług dyspozytorskich.

14.4. Dyspozytor 1: Newsletter wysyłany jest za pośrednictwem "emarsys", narzędzia firmy emarsys Interactive Services GmbH, Stralauer Platz 34, 10243 Berlin, zwanego dalej "dyspozytorem". Polityka prywatności dostawcy usług przewozowych jest dostępna tutaj: https://www.emarsys.com/de/datenschutzrichtlinie/

14.5. Dostawca usług dyspozytorskich 2: Newsletter wysyłany jest za pośrednictwem "aktywnej kampanii", narzędzia aktywnej kampanii LLC. 1 N Dearborn St. 5th Floor Chicago, IL 60602 USA. Przepisy o ochronie danych osobowych obowiązujące u dostawcy usług spedycyjnych są dostępne tutaj: https://www.activecampaign.com/gdpr-updates/, jak również na stronie https://www.activecampaign.com/privacy-policy
Aktywna kampania posiada certyfikat ochrony prywatności UE-USA: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnH6AAK.

14.6. Ponadto, zgodnie z własnymi informacjami, spedytor może wykorzystać te dane w formie pseudonimowej, tzn. bez przyporządkowania ich użytkownikowi, w celu optymalizacji lub ulepszenia własnych usług, np. w celu technicznej optymalizacji wysyłki i prezentacji biuletynu informacyjnego lub w celach statystycznych, aby ustalić, z jakich krajów pochodzą odbiorcy. Jednakże dostawca usług spedycyjnych nie wykorzystuje danych naszych odbiorców newslettera do samodzielnego pisania do nich lub przekazywania ich osobom trzecim.

14.7. Dane rejestracyjne: Aby zapisać się do newslettera, wystarczy wpisać swój adres e-mail.

14.8. Ankieta statystyczna i analizy - Biuletyny zawierają tzw. "web-beacon", czyli plik w rozmiarze piksela, który jest pobierany z serwera usługi wysyłkowej przy otwieraniu biuletynu. W ramach tego wyszukiwania po raz pierwszy zbierane są informacje techniczne, takie jak informacje o przeglądarce i systemie użytkownika, jak również adres IP i czas pobierania. Informacje te są wykorzystywane do technicznego udoskonalenia usług na podstawie danych technicznych lub grup docelowych oraz ich zachowania podczas odczytu na podstawie punktów poboru (które można ustalić za pomocą adresu IP) lub czasu dostępu. Badania statystyczne obejmują również ustalenie, czy biuletyny są otwierane, kiedy są otwierane i które linki są klikane. Ze względów technicznych informacje te mogą być przypisane do poszczególnych odbiorców newslettera. Jednak ani my, ani dostawca usług spedycyjnych nie zamierzamy obserwować indywidualnych użytkowników. Oceny służą nam o wiele bardziej do rozpoznawania nawyków czytelniczych naszych użytkowników i dostosowywania naszych treści do nich lub wysyłania innych treści zgodnie z zainteresowaniami naszych użytkowników.

14.9. Korzystanie z usług spedytora, przeprowadzanie badań i analiz statystycznych, jak również rejestracja procedury rejestracji opierają się na naszych uzasadnionych interesach zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Jesteśmy zainteresowani korzystaniem z przyjaznego i bezpiecznego systemu biuletynu informacyjnego, który służy zarówno naszym interesom biznesowym, jak i oczekiwaniom naszych użytkowników.

14.10. Anulowanie/odwołanie - W każdej chwili można odwołać otrzymanie naszego biuletynu, tzn. odwołać swoją zgodę. Jednocześnie użytkownik wyraża zgodę na wysyłkę przez dostawcę usług przewozowych, a analizy statystyczne wygasają. Oddzielne odwołanie wysyłki przez dyspozytora lub ocena statystyczna nie jest niestety możliwe. Link do anulowania biuletynu znajduje się na końcu każdego biuletynu. Jeśli użytkownik zapisał się tylko do newslettera i zrezygnował z subskrypcji, jego dane osobowe zostaną usunięte.

15. Integracja usług i treści stron trzecich

15.1. W ramach naszej oferty online działamy w oparciu o nasze uzasadnione interesy (tzn. zainteresowanie analizą, optymalizacją i ekonomicznym funkcjonowaniem naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. niemieckiego kodeksu cywilnego). DSGVO) treści lub oferty usług osób trzecich w celu zintegrowania ich treści i usług, takich jak filmy wideo lub czcionki (zwane dalej jednolicie "treścią"). Zakłada to zawsze, że osoby trzecie dostarczające te treści odbierają adres IP użytkownika, ponieważ bez adresu IP nie byłyby w stanie przesłać treści do swojej przeglądarki. W związku z tym do prezentacji tych treści wymagany jest adres IP. Staramy się korzystać tylko z tych treści, których odpowiedni oferenci używają adresu IP tylko w celu rozpowszechniania treści. Osoby trzecie mogą również używać tzw. znaczników pikselowych (niewidoczna grafika, znana również jako "web beacons") do celów statystycznych lub marketingowych. Tagi pikselowe" mogą być wykorzystywane do oceny informacji, takich jak ruch odwiedzających na stronach tej strony internetowej. Pseudonimowe informacje mogą być również przechowywane w plikach cookie na urządzeniu użytkownika i mogą zawierać informacje techniczne dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, stron internetowych kierujących, czasu odwiedzin i innych informacji o korzystaniu z naszej strony internetowej, jak również mogą być powiązane z takimi informacjami z innych źródeł.

15.2. Poniższa prezentacja zawiera przegląd podmiotów trzecich i ich treści wraz z linkami do ich deklaracji o ochronie danych, które zawierają dalsze informacje na temat przetwarzania danych oraz, w niektórych przypadkach już tu wymienionych, ewentualne zastrzeżenia (tzw. opt-out):

maps of the "Google Maps" service of the third-party provider Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.

Filmy z platformy "YouTube" innego dostawcy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.

W ramach naszej oferty online, funkcje usługi Instagram są zintegrowane. Funkcje te zapewnia Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Jeśli jesteś zalogowany do swojego konta Instagram możesz połączyć zawartość naszych stron z Twoim profilem Instagram klikając przycisk Instagram. Pozwala to Instagram przypisać wizytę na naszych stronach do Twojego konta użytkownika. Pragniemy zwrócić uwagę, że jako dostawca tych stron, nie posiadamy żadnej wiedzy na temat treści przesyłanych danych lub ich wykorzystania przez Instagram. Polityka prywatności: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Zewnętrzny kod JavaScript framework "jQuery", dostarczony przez zewnętrznego dostawcę jQuery Foundation, https://jquery.org.

Wysyłamy automatyczne wiadomości e-mail z usługą SendGrid. Aby uzyskać pełną obsługę

przekazujemy adres e-mail podany w trakcie realizacji zamówienia.

do SendGrid. SendGrid jest usługą firmy SendGrid Inc. Sendgrid posiada certyfikat ochrony prywatności UE-USA Abkomen. https://sendgrid.com/policies/privacy/privacy-shield-certification/

Dalsze informacje można znaleźć pod poniższym linkiem:

https://sendgrid.com/policies/privacy/

Wykorzystujemy je w oparciu o nasze uzasadnione interesy (tj. zainteresowanie analizą,

Optymalizacja i ekonomiczne funkcjonowanie naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1

zapalony. DSGVO) w celu zmierzenia skuteczności kampanii reklamowych Cookies od następujących dostawców:

Współpraca z Microsoft

https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

16. Prawa użytkowników

16.1. Użytkownicy mają prawo, na żądanie i nieodpłatnie, do uzyskania informacji o przechowywanych przez nas danych osobowych.

16.2. Ponadto użytkownicy mają prawo do sprostowania nieprawidłowych danych, ograniczenia przetwarzania i usunięcia swoich danych osobowych, w stosownych przypadkach, do korzystania z prawa do przenoszenia danych oraz, w przypadku założenia, że przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

16.3. Użytkownicy mogą również odwołać swoją zgodę, co do zasady ze skutkiem na przyszłość.

17. Usuwanie danych

17.1. Zapisane przez nas dane zostaną usunięte, gdy tylko nie są już potrzebne do zamierzonego celu i nie ma prawnego obowiązku ich przechowywania. O ile dane użytkownika nie zostaną usunięte, ponieważ są one wymagane do innych i prawnie dopuszczalnych celów, ich przetwarzanie będzie ograniczone. Oznacza to, że dane zostaną zablokowane i nie będą przetwarzane do innych celów. Dotyczy to na przykład danych użytkownika, które muszą być przechowywane ze względów handlowych lub podatkowych.

17.2. Zgodnie z wymogami prawnymi dokumenty są przechowywane przez 6 lat zgodnie z § 257 ust. 1 HGB (księgi handlowe, inwentarze, bilanse otwarcia, roczne sprawozdania finansowe, listy handlowe, księgi rachunkowe itp.

18. prawo sprzeciwu

Użytkownicy mogą w każdej chwili sprzeciwić się przyszłemu przetwarzaniu ich danych osobowych zgodnie z przepisami prawa. Sprzeciw może zostać wniesiony w szczególności przeciwko przetwarzaniu do celów marketingu bezpośredniego.

19. Zmiany w Polityce Prywatności

19.1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany oświadczenia o ochronie danych osobowych w celu dostosowania go do zmienionych sytuacji prawnych lub w przypadku zmiany usługi lub przetwarzania danych. Dotyczy to jednak tylko deklaracji w sprawie przetwarzania danych. Jeżeli wymagana jest zgoda użytkownika lub elementy oświadczenia o ochronie danych osobowych zawierają postanowienia dotyczące stosunku umownego z użytkownikami, zmiany zostaną wprowadzone wyłącznie za zgodą użytkowników.

19.2. Użytkownicy proszeni są o regularne informowanie się o treści oświadczenia o ochronie danych osobowych.

Proszę zaczekać...

{{var product.name}}

Dodane do koszyka

Kontynuuj zakupyZobacz i realizuj koszyk
Kontynuuj zakupy
Zobacz i realizuj koszyk
  Loading...